Nauti Battery ja
voita jääkaappi

Battery-arvonta

Battery-arvonnan säännöt

Järjestäjä

St1 Oy, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki (myöhemmin ’Järjestäjä’)

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 6.10.–2.11.2021. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä. St1 ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Osallistumiskelpoisuus

St1-kampanjaan liittyvään arvontaan voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Arvontaan eivät voi osallistua St1 Oy:n työntekijät, eivätkä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Kampanjatuotteet

Kampanjassa ovat mukana kaikki HelmiSimpukka- ja HelmiSimpukka Express -asemilla tehdyt 2kpl Battery Energy Drink -ostot.

Osallistuminen arvontaan

Arvontaan voi osallistua ostamalla kampanjatuotteen, eli 2 kpl Battery Energy Drink -tölkkejä St1 Käteisalennus- ja Mastercard -korttia näyttämällä St1- tai Shell-asemien HelmiSimpukasta tai HelmiSimpukka Expressistä. Ostopäivämäärän tulee olla välillä 6.10.–2.11.2021. Kaikki em. ehdoilla kampanjatuotteen ostaneet osallistuvat automaattisesti arvontaan. Muissa kanavissa ei voi osallistua arvontaan. Jokainen ostoskerta lasketaan, eli sama henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran.

Kampanjan palkinnot ja niiden lunastaminen

Kampanjan palkintona arvotaan yhteensä neljä kappaletta Battery-minijääkaappeja kaikkien St1 Käteisalennuskorttia tai St1 Mastercardia kampanjatuotteen oston yhteydessä näyttäneiden asiakkaiden kesken. Jokaisella kampanjaviikolla arvotaan yksi palkinto, jonka arvo on noin 500 euroa. Eli koko kampanjajaksolla arvotaan yhteensä neljä jääkaappia ja niiden voittajaa.

St1 suorittaa arvonnan osallistumisajan jälkeen ja on arvonnan voittajaan yhteydessä sähköpostilla. Osallistujan on tullut antaa markkinointilupa St1 Käteisalennuskortin tai St1 Mastercardin asiakastiedoissa voidakseen osallistua arvontaan.

Mikäli voittaja ei ota yhteyttä tai vastaa sähköpostiin viikon kuluessa, järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan.

Oy Sinebrychoff Ab toimittaa arvonnan voittajalle palkinnon osallistumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta/palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tavaraan tai palveluun. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän sekä St1-kampanjan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai käytöstä. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen. Muutoksista ja muista arvonnan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös osallistumisaikana.

Henkilötietojen käyttö

Arvontaan osallistuvien henkilötiedot Järjestäjä saa suoraan osallistujan St1 Käteisalennuskortin tai St1 Mastercardin asiakakastiedoista. Arvontaan voivat osallistua vain ne, jotka ovat antaneet markkinointiluvan yhteystietoihinsa kortin rekisteröimisen yhteydessä. Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja osallistumiskelpoisuuden tarkistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi.

Annettuja yhteystietoja ei arvonnan yhteydessä käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman osallistujan lupaa.

Yhteydenotot

Arvontaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä kampanjan kuluttajapalveluun sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi.

Kampanjaa koskevat tiedustelut huomioidaan 16.11.2021 asti.