Arvonnan säännöt
Voita vuoden ruoat

Voita vuoden ruoat

Voita vuoden ruoat -arvonnan säännöt

Järjestäjä

St1 Oy, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki, y-tunnus 0201124-8 (myöhemmin ’Järjestäjä’ tai ’St1’)

 

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 18.5.–9.8.2022. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä. St1 ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

 

Osallistumiskelpoisuus

Voita vuoden ruoat -arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Arvontaan eivät voi osallistua St1:n työntekijät, eivätkä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

 

Osallistuminen arvontaan

Voita vuoden ruoat -arvontaan osallistuminen edellyttää minkä tahansa ruoka-, vitriini- tai elintarviketuotteen ostamista HelmiSimpukka tai HelmiSimpukka Express -asemilta sekä käyttämällä oston yhteydessä kanta-asiakasvälinettä eli St1 Käteisalennuskorttia tai St1 Mastercardia. Ostotapahtuman tulee olla välillä 18.5.–9.8.2022. Arvontaan voivat osallistua vain ne, jotka ovat antaneet sähköposti- ja/tai tekstiviestimarkkinointiluvan yhteystietoihinsa. Arvontaan osallistuminen edellyttää, että markkinointilupa on voimassa arvontahetkellä. Kaikki em. ehdoilla ruoka-, vitriini- tai elintarviketuotteen ostaneet osallistuvat automaattisesti arvontaan. Jokainen ostokerta lasketaan, eli sama henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran.

 

Arvonnan palkinnot ja niiden lunastaminen

Voita vuoden ruoat -arvonnassa pääpalkintona on HelmiSimpukan ruokalahjakortteja 5 000 euron arvosta (“Pääpalkinto”). Voittaja voi käyttää lahjakortteja missä tahansa HelmiSimpukka tai HelmiSimpukka Express -asemalla ruokatuotteisiin vuoden aikana. Lahjakorteilla voi myös lunastaa ruoan perheenjäsenille tai ystäville.

St1 suorittaa pääpalkinnon arvonnan torstaina 11.8.2022 kaikkien 18.5.-9.8.2022 ruoka-, vitriini- tai elintarviketuotteita ostaneiden ja kanta-asiakaskorttia käyttäneiden keskuudesta. Osallistujan on tullut antaa markkinointilupa St1 Käteisalennuskortin tai St1 Mastercardin asiakastiedoissa voidakseen osallistua arvontaan. Pääpalkinnon voittajaan ollaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Osallistuja vastaa itse asiakastietojensa oikeellisuudesta.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvontahetkestä, Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta/palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.
Palkinto on henkilökohtainen, mutta yksittäisellä lahjakortilla voi maksaa myös muiden saman seurueen ruokailut. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tavaraan tai palveluun. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.

Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää arvonta tai tehdä muutoksia siihen, tai keskeyttää palkinnon tarjoaminen, korvata se toisella tai tehdä muutoksia siihen.

 

Järjestäjien vastuut

Järjestäjä vastaa Pääpalkintoon liittyvästä arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjät vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai käytöstä. Järjestäjien vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

 

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen. Muutoksista ja muista arvonnan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös osallistumisaikana.

 

Henkilötietojen käyttö

Arvontaan osallistuvien henkilötiedot Järjestäjä saa suoraan osallistujan St1 Käteisalennuskortin tai St1 Mastercardin asiakastiedoista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tämän arvonnan yhteydessä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta. Arvontaan voivat osallistua vain ne, jotka ovat antaneet sähköposti- ja/tai tekstiviestimarkkinointiluvan yhteystietoihinsa. Arvontaan osallistuminen edellyttää, että markkinointilupa on voimassa arvontahetkellä. Markkinointilupaa voi myös käydä muuttamassa St1 omilla sivuilla tai ilmoittamalla asiakaspalveluun (ks. alla kohta ”Yhteystiedot”). Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja osallistumiskelpoisuuden tarkistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat voivat erikseen myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää voittajan etunimeä, sukunimen ensimmäistä kirjainta ja paikkakuntaa eri medioissa ilman erillistä korvausta. Voittajilta pyydetään erikseen suostumus em. tietojen käyttöön.

Annettuja yhteystietoja ei arvonnan yhteydessä käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman osallistujan lupaa.

 

Yhteydenotot

Arvontaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä kampanjan kuluttajapalveluun sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi. Mikäli tahdot ainoastaan tehdä oston ja käyttää kanta-asiakasvälinettä, mutta et osallistua arvontaan, voit ilmoittaa siitä markkinointi@st1.fi.

Kampanjaa koskevat tiedustelut huomioidaan 11.8.2022 asti.